Preventief onderhoud

Sanitaire en verwarmingstoestellen zijn onderhevig aan slijtage. Vandaar dat het dan ook noodzakelijk en in sommige gevallen verplicht is om op regelmatige basis (frequentie zie onderstaande tabel) preventief een onderhoud te laten doen. Kleine fouten en problemen kunnen op deze manier in een vroeg stadium worden opgespoord en hersteld en voorkomen zo latere grotere kosten of problemen.

Indien u zelf niet aan het preventief onderhoud denkt, sturen wij naar onze klanten bij het verstrijken van de termijn automatisch een vrijblijvende herinneringsbrief.

Verplichting voor:brandstof:frequentie:
eigenaar/gebruiker stookolie/mazout jaarlijks
aardgas tweejaarlijks
schoorsteen van vaste brandstof jaarlijks
eigenaar verwarmingsaudit voor vloeibare brandstoffen en  aardgas vijfjaarlijks